لیست هاست های معمولی

مناسب برای تمامی سایت های ایستا و کار های سبک

پنل اول

هاست ابتدایی با ظرفیت 2 گیگابایت و پهنای باند 50 گیگابایت